Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակին   նվիրված  միջոցառումների շարք